Menu
3D3D

GoldAnastasis Polykarpou (Verified), CYPCYP - S-Bird, Tony Suits (Netheravon) 2015-05-27 07:52:59Z

Competition WindowTimeDistanceAvg. Horizontal SpeedAvg. Glide RatioAvg. Vertical Speed
3000-2000 m10.3 s Ø0.310 km Ø108.7 km/h Ø0.3 Ø350.6 km/h Ø